Každý člověk, který ke mně přichází do ordinace a ke konzultaci, chce být ZDRAVÝ. Všechno v těle funguje, jak má, nic nebolí, nic neomezuje. Emoce, které zažívá, jsou příjemné, jde o pocity štěstí a naplnění, lásky a přijetí. Myšlenky jsou konstruktivní a podpůrné, dodávají jistotu a sílu a díky tomu vedou člověka k úspěchu. Všechno je zkrátka v jednotě a má to smysl.

A když pak přijde NEMOC, zastaví nás, ochromí, znejistí, znepříjemní náš život.

Nemocný pak hledá někoho, kdo mu pomůže se nemoci zbavit, aby mohl zase fungovat jako dřív.

A často mu odborník od nemoci skutečně pomůže. Jenže pak se taky stává, že člověk přijde s tím stejným problémem po čase znovu. A i potom, i když už je terapie svízelnější a zdlouhavější, může odejít bez nemoci a fungovat zase jako dřív. Dokud nepřijde opět a terapie už moc nezabírá, a navíc se musí řešit i jiné, nové potíže.

Nakonec je výsledkem trvající nemoc, nevyléčitelná nemoc, neuzdravení.

Proč?

Protože jde o nepochopení nemoci. NEMOC JE TOTIŽ VŽDY JEN INFORMACE, ŽE NĚKDE SCHÁZÍME ZE SPRÁVNÉ CESTY, ŽE NEJSME V SOULADU SAMI SE SEBOU, ŽE JDEME PROTI SOBĚ.

Je to jako balvan na cestě, který nám znemožňuje jít dál, protože to není ta naše CESTA ZDRAVÍ, SOULADU. A my přesto najdeme způsob, jak ho obejít a umanutě pokračovat. K dalšímu balvanu, který je většinou ještě větší a je těžší jej zdolat. A zdoláváme další a další tak dlouho, až už je zdolat nejde. A teprve potom se otočíme a uvědomíme si, že kdesi v dáli jsme sešli z naší cesty. Že zpočátku na naší odbočce byly jen nepatrné malé balvánky, které jsme jen překročili a ani jsme si nevšimli jejich varování.

NEMOC A ZDRAVÍ jsou 2 protipóly. Zdraví znamená 100% fungování, aktivní vědomé žití, kdy má daný člověk moc, je tvůrcem svého života.

Postupně, jak přechází do nemoci, svou moc ztrácí a předává ji druhým.  Stává se víc a víc pasivním a stagnujícím. A v nemoci pak člověk zůstává i z jiného důvodu. Často mu totiž nemoc přináší i benefity. Jaké? Pozornost, péči, ohledy, nenesení zodpovědnosti za rozhodování.

Jak to tedy udělat? Jak z nemoci do zdraví?

  1. Nejde o to zbavit se nemoci, ale díky ní rozšifrovat informaci, kterou nám dává. Změnit směr, nejít od zdraví k nemoci, ale od nemoci ke zdraví… podívat se druhým směrem a veškerou pozornost zacílit na ZDRAVÍ. Aktivně žít ZDRAVÍ.

Co to znamená AKTIVNĚ ŽÍT ZDRAVÍ?

  • * Pečovat o své tělo zvenku i zevnitř, stravovat se rozumně, mít dostatek přirozeného pohybu.
  • * Udržovat si kolem sebe příjemné, čisté prostředí, kde je jasný řád.
  • * Trávit čas s lidmi, kteří jsou podpůrní, motivující, se kterými je dobře.
  • * Dopřávat si pravidelnou duševní hygienu.

Zkrátka dělat vše, co je se mnou v souladu. JINAK NEŽ DOPOSUD.

  1. Nejde o to popřít nemoc a dělat, že není, že se mě to netýká a přesvědčovat se, že jsem zdravý. Protože já v tento moment zdravý nejsem. A potřebuji momentálně i pomoc zvenčí. Protože za dobu žití v nezdraví vznikly změny, některé bohužel i nevratné.  A i s těmi je třeba pracovat, aby se nezhoršovaly. Zkrátka svoji nemoc PŘIJMOUT  a začít s ní pracovat.

Co to znamená  PŘIJMOUT NEMOC A ZAČÍT S NÍ PRACOVAT?

  • * Přijmout fakta.
  • * Zjistit, co ještě můžu změnit, a na to se zaměřit. Krok po kroku.
  • * A co už bohužel změnit nemůžu, přinejmenším udržet.
  • A k tomu často potřebuji pomoc zvenčí. Alespoň zpočátku.

S koučem  jako průvodcem se můžete ze stavu  BEZMOCNÉ NEMOCI dostat do stavu AKTIVNÍHO ZDRAVÍ. Otevírá vám dveře a poskytuje podporu v tomto procesu.

Pokud tedy zůstáváte dlouhodobě v nějaké situaci, která není zdravá, fungující a podpůrná a vy si s ní nevíte rady, koučové z našeho týmu to s vámi na konzultaci rádi proberou. Případně se můžete i některého z koučů bezplatně dotázat na to, co vás momentálně trápí.

 

Mudr. Kateřina Otáhalová – autorka tohoto článku
Certifikovaná koučka u Lucie Königové. 
„Rozhodněte se opravdu ŽÍT.“
Více informací o autorce zde.