Disponujeme obrovským darem na této planetě. Je jím náš mozek. Nechci se pouštět do analýz, jaký počet informací je schopen za vteřinu zpracovat. Není to důležité. Zajisté je to hodně. Víc než jenom hodně. Je to skvělý sluha, když ho umíme používat. Je to špatný pán, když se jím necháme ovládat. Osobně vidím jako nejdůležitější úkol v životě člověka přesáhnout svůj mozekzačít ho používat ve svůj prospěch.

Proč se učit ovládat mozek

Jistě jste slyšeli, že člověk nevyužívá celou kapacitu mozku. Údajně využíváme pouze jeho deset procent. Proč to tak je? Že by se příroda spletla? Nadělila nám něco zbytečného navíc, co vůbec nepotřebujeme? Nemyslím si. Zákonitosti v přírodě jsou přesně dané – stanovené pro využití maximálního potenciálu za vydání co nejmenší energie. Stejně jako nemáme pro nic za nic slepé střevo, tak i celý náš mozek má svůj význam. A příroda po nás chce, abychom to pochopili a vyvíjeli se. Abychom vnitřně rostli tak dlouho, dokud maximálního potenciálu nedosáhneme. To je podstata života. Růst.

Co je myšleno „přesáhnutím mozku“

Máme k dispozici vše, čím jsme si historicky prošli. Někdy se říká, že se lidé chovají jako zvířata. Přesně tak. To se projevuje náš plazí mozek. Ta nejprimitivnější část. Pudová záležitost. Pak zde máme limbický systém (také primitivní mozek). Ten je zodpovědný za emoce a instinktivní chování. Tady většina lidí končí, u emocí. Ponoříme se do nich a pak se v nich koupeme, přehrabujeme, analyzujeme je, následně srovnáváme a hodnotíme dění. Pokud se nám podaří emoce ovládnout – ve smyslu povznést se nad ně (ne s nimi bojovat nebo se jim poddat), začneme naplno využívat neokortex. Je to vývojově nejmladší a největší část našeho mozku.

Pamatujete na Nea z filmu Matrix? Ten představuje Neokortex. S plným využitím neokortexu máme nepředstavitelné možnosti. Přesahujeme-li mozek, kráčíme vzhůru od jeho primitivních částí k těm vysoce vyvinutým a začínáme je vědomě používat. My svou realitu totiž tvoříme stále, jen o tom z velké části nevíme. Často si tak vytváříme něco, co v životě vůbec nechceme mít. A teď si představte, jaké to bude, jakmile se svou realitou začnete pracovat vědomě!

Jak to funguje

Vezměte si situaci, kdy chcete něco udělat, zpracovat, vytvořit. Dokud na to naléháte, nic se neděje. Jste unavení, možná i vystresovaní. Mozek je zaneprázdněn logickými úvahami a snaží se vymyslet řešení. Stále se snaží. Pak to vzdáte. Uvolníte se. Vypnete mozek. A prásk! Najednou to přijde. Ta geniální myšlenka, na kterou jste čekali. Většinou přichází tehdy, kdy to vůbec nečekáte. Například ve sprše, na výletě nebo když se zrovna chystáte jít spát. V situaci, kdy na zadaný úkol nemáte myšlenky a v podstatě ani čas. Uvědomte si to. Takto vznikají mistrovská díla a přicházejí skvělé nápady. Přestanete se snažit a ono to přijde samo. To je přesně ono.

Jak tu „čekací dobu“ k vyřešení úkolu či materializaci své touhy zkrátit? Naučte se vědomě vypnout mozek.

Možnosti zdokonalování se

Jakmile budete ve stavu proudění, budete to okamžitě cítit. Budete si jistí, že jste tam. A můžete v tomto stavu setrvávat, kdykoli budete chtít, i v běžném životě. Budete se umět přepnout. Je to nepřenositelná zkušenost. Proto začněte a uvidíte sami. Vytrvejte a zkoušejte to pravidelně. Tak dlouho, až se vám to podaří.

  • Meditace

Účinný způsob, jak dostat mozek do alfa vln. To je přesně ten stav, kdy je mozek „vypnutý“. Teď se dostáváme k zajímavému momentu. Termínem vypnutí mozku myslím totiž vypnutí rušivých elementů. Ve skutečnosti se právě teď mozek zapíná. Je ve stavu maximální pozornosti a soustředěnosti.

  • Jóga, Tai či a jiná cvičení mysli

Mají stejný efekt. Ohýbají mysl směrem, kam za normálních okolností nezachází. Zvětšujeme své možnosti. Oddáváme se přítomnému okamžiku. Nutíme mozek zůstat v pozornosti a sledovat každý pohyb těla.

  • Koučink

I tady se to děje. Klient je ve stavu ostražitosti a my ho umně položenými otázkami umíme dostat tam, kam by se sám nikdy nedostal. Někdy dochází doslova k rozumovému blackoutu. Klient lapá po dechu a my vidíme online přepojování neuronů v mozku. Čisté uvědomování.

  • Vědomé přesměrování pozornosti

Uvědomíte si skutečnost či přání a přestanete na ně tlačit, snažit se něco sami měnit nebo vytvářet. Vědomě se soustředíte na něco úplně jiného. Takzvaně to pustíte.

Doporučuji kombinovat vše a pravidelně. Výsledky se dostaví dříve, než byste čekali. Třeba právě… Teď.

Stačí jen vypnout. Nic víc.

 

Bc. Adéla Staňková – autorka tohoto článku

Certifiková koučka Emočních rovnic u Lucie Königové. Zde na mém profilu najdete více informací.

Více informací